Chris StraverChris Straver

Chris Straver is fysiotherapeut i.o. Hij zit in de eindfase. Hij begeleidt als Fysio Trainer sporters en revalidanten in de trainingszaal.